Chia sẻ phụ huynh

Ngày đầu tiên đi học… | Lá thư gửi ngày đầu tiên

Gửi Bảo Vinh (Beo) của mẹ, “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc, Mẹ dỗ dành yêu thương,…” Mẹ vẫn còn nhớ như in những câu hát của bà ngoại khi đèo mẹ trên chiếc xe đạp mini...