Tuyển sinh

Trẻ từ 0 – 2 tuổi

Chương trình học dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng:

 • Kích thích giác quan
 • Vận động đa chiều theo mốc phát triển
 • Tương tác xã hội ở phạm vi trung bình
 • Điều chỉnh tính khí

Chương  trình dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi:

 • Tiếp cận giáo dục sớm: Chữ cái, ký hiệu, toán học sơ khai
 • Xây dựng hệ thống khái niệm và phân biệt
 • Khai thác tối đa trải nghiệm 5 giác quan
 • Vận động đa chiều theo mốc phát triển
 • Kỹ năng xã hội sơ khai
 • Điều chỉnh tính khí

XEM CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Trẻ từ 2 – 3 tuổi

Chương trình học dành cho trẻ từ 2 – 3 tuổi:

 • Xây dựng hệ thống khái niệm và các thuộc tính phong phú
 • Tăng cường trải nghiệm 5 giác quan
 • Kỹ năng tự phục vụ, nền nếp , kỷ luật ý thức cá nhân
 • Vận động có chủ đích để phát triển kỹ năng phối hợp
 • Cảm thụ âm nhạc
 • Tiếp cận đa ngữ ở mức độ xây dựng từ vựng nghe hiểu

Trẻ từ 3 – 4 tuổi

Chương trình học dành cho trẻ 3 – 4 tuổi:

 • Tiếp cận nhóm
 • Kỹ năng xã hội: thể hiện cá nhân, thuyết trình, giải quyết vấn đề, kỹ năng giới tính
 • Trải nghiệm xã hội
 • Dự án
 • Vận động đa chiều: Ballet, thể dục dụng cụ
 • Cảm thụ âm nhạc
 • Tiếp cận đa ngữ:  từ vựng, cụm từ, nghe hiểu, sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo để sáng tạo
 • Tiếp cận Mindmap, biểu đồ, toán học thực tiễn

Trẻ từ 4 – 6 tuổi

Chương trình học cho trẻ từ 4-6 tuổi: Pro-leader

 • Liên tiếp thực hiện các dự án lớn, tầm nhìn, kỹ năng EQ
 • Literacy readiness
 • Mở rộng và phức tạp hóa các khái niệm toán học và toán học ứng dụng
 • Hỗ trợ não bộ tiếp cận các hệ ký hiệu khác nhau (VD hệ ký hiện âm nhạc…)
 • Cảm thụ âm nhạc
 • Khoa học (STEM)
 • Xây dựng năng lực lãnh đạo