Phụ huynh nói về Bizee Bees

Phụ huynh nói về Bizee Bees

Chia sẻ của mẹ Thiện Quang về Summer Camp

DSC00231

Cảm ơn cô Giang, cảm ơn các cô giáo đã dạy dỗ cho các con những kỹ năng sống – kỹ năng tối thiểu để các con có thể thể hiện được khả năng tiềm ẩn của các con. Thực lòng cảm ơn các cô!