Nhật ký Bizee Bees

Nhật ký Bizee Bees

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ mười lăm

6

Cả lớp chia thành 2 nhóm để làm bánh. Công thức có sẵn rùi, chúng ta tiến hành thôi. Cả hai nhóm làm việc khiến cô rất tự hào.

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ mười bốn

1

Cả hai đội cùng nhau viết câu chuyện người máy. Đầu tiên là phải xác định mình viết cái gì, nhân vật có ai, hoàn cảnh thế nào…Mỗi đội một câu, mỗi người một ý cuối cùng đã thành một tác phẩm hoàn chỉnh

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ mười hai

r1

Buổi sáng ngày hôm nay của các bạn lớp Summer Camp bắt đầu bằng giờ học phỏng vấn và quay phim.

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ mười một

33

Giờ học không chỉ giúp các con rèn kỹ năng viết sáng tạo mà còn giúp các con hệ thống lại được những trải nghiệm, xác định được niềm yêu thích của mình.

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ mười

93

Bao nhiêu háo hức, cuối cùng đã đến ngày cắm trại rồi. Ai cũng đến thật sớm, thế là không ai bị trừ xèng vì đến muộn nhé!

Nhật ký Summer Camp 2013 – Ngày thứ chín

9

Hôm nay là một ngày năng động với các Campers.Các hoạt động học tập được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả đến bất ngờ. Mọi cuộc đua đều rất cam go, nhưng chạy đua cùng thời gian vẫn là cuộc đua cam go nhất.