Kỹ năng sống cần thiết cho trẻ tiểu học

Kỹ năng sống cho trẻ thực sự rất cần thiết nhất là trong thời buổi trẻ có nhiều tiếp xúc xã hội sớm như ngày nay. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê ra danh sách những kỹ năng sống mà một trẻ tiểu học cần biết.

2012 33 13 BaiGD Kỹ năng sống cần thiết cho trẻ tiểu học

Nhóm kỹ năng nhận thức:

 • Nhận thức bản thân
 • Xây dựng kế hoạch
 • Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
 • Khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu
 • Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo

Nhóm kỹ năng xã hội:

 • Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Kỹ năng giao tiếp không lời
 • Kỹ năng thuyết trình và nói được đám đông
 • Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi
 • Kỹ năng từ chối
 • Kỹ năng hợp tác
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng vận động và gây ảnh hưởng
 • Kỹ năng ra quyết định

Nhóm kỹ năng quản lý bản thân:

 • Kỹ năng làm chủ cảm xúc
 • Phòng chống stress
 • Vượt qua lo lắng, sợ hãi
 • Khắc phục sự tức giận
 • Quản lý thời gian
 • Nghỉ ngơi tích cực
 • Giải trí lành mạnh

Speak Your Mind

*