Chi tiết về chương trình Trại hè kỹ năng sống “Bizee Bees Summer Camp”

Bizee Bees Summer Camp được thiết kế như một trại hè kỹ năng sống dành cho trẻ em tiểu học. Để biết thêm chi tiết về chương trình cũng như thời khóa biểu mẫu sẽ diễn ra trong quá trình học của con, mời các phụ huynh theo dõi slide sau:

Bizee Bees Summer Camp

Speak Your Mind

*